INOVACE PŘEDTISKOVÉ PŘÍPRAVY

KOLEČKO

  • Otvírání a ukládání nativních .ai souborů v PACKZ
  • Není třeba zásuvný modul Illustrator©
  • Zachování celé struktury dokumentu: Vrstvy, skupiny, text, odstavce a bloky
  • Zachování meta dat a stylů objektů
  • Zachování a obnova vazeb externích obrázků

Adobe Illustratoru je registrovaná ochranná Adobe Systems Inc.

Go to Top