INNOWACJA W PREPRESSIE

ROUNDTRIP

  • Otwieranie i zapisywanie natywnych plików .ai bez instalowania żadnych wtyczek
  • Zachowanie całej struktury dokumentu: warstw, grup i obiektów
  • Zachowanie metadanych,
    styli i opcji formatowania obiektów
  • Zachowywanie zewnętrznych linków obrazka

Adobe Illustrator jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Adobe Systems w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.

Go to Top