INOVACE PŘEDTISKOVÉ PŘÍPRAVY

STEP AND REPEAT

 • Pro všechny požadavky
 • Jedna aplikace pro editaci užitků i Step and Repeat
 • Živé objekty a proměnné pro tvorbu dynamických značek
 • Šablony
 • Export raznice pro výrobu nástrojů

PRAVIDELNÝ A INTERAKTIVNÍ

pro etikety a sáčky

 • Obdélníkový i nepravidelný tvar grafik
 • Knihovna štočků a válců
 • Blokové a střídavé opakování
 • Nekonečné opakování pro kontinuální tisk

NESTED

pro kreditní a hrací karty

 • Vyřazení řízené pořadím nebo CSV

NESTED

pro krabičky

 • Podpora CF2
 • Definice a přesné umístění ořezové cesty na raznici
 • Číslování užitků
 • Otočení a svislý rub pro opakování přední a zadní strany
 • Výpočet spadávky s detekcí a řešením společných nožů
 • Výstup CIP3

PACKZIMIZER

pro optimalizaci využití tiskové plochy

 • Inteligentní algoritmus pro sdružování etiket a obalů podle množství
 • Živé objekty a proměnné pro tvorbu dynamických značek
 • Nabízí odhad nákladů pro chytré plánování výroby
Go to Top