INOVACE PŘEDTISKOVÉ PŘÍPRAVY

KONTROLA KVALITY

 • Preflight s automatickou opravou a reporty
 • Detekce dodaných čárových kódů
 • Synchronizace zobrazení několika dokumentů
 • Zobrazení kresby nebo barevně spravovaného náhledu
 • Zobrazení separací s krytím barev
 • Porovnání k vyhledávání rozdílů a reporty
 • Náhled rozpasování ke kontrole efektivity trappingu a přesnosti zdobení
 • Maximální krytí
 • Minimální bod
 • Simulace nárůstu tiskového bodu a gamutu tiskového stroje
 • Zobrazení objektového rastrování a detektor konfliktů
 • Maximum separací pro suchý ofset
Go to Top