INOVACE PŘEDTISKOVÉ PŘÍPRAVY

STRUKTUROVANÉ PROSTŘEDKY

 • Zpracování separací a barevných profilů
 • Písma, text a rozpoznávání znaků
 • Obrázky, grafiky a externí vazby
 • Vytváření a rozpoznávání čárových kódů
 • Objektové rastrování a křivky s nastavením bodu
 • Definice a umístění page boxů

ASSETS STRUTTURATI

 • Gestione separazioni e profili colore
 • Gestione Font, testo, paragrafi ericonoscimento carattere
 • Immagini, grafica e link esterni
 • Riconoscimento e creazione Codici a barre
 • Retinatura basata su oggetti con curve econtrollo del punto
 • Definizione e gestione formati pagina

STRUCTURED ASSETS

 • Separation and color profile handling
 • Fonts, text and character recognition
 • Images, graphics and external links
 • Barcode creation and recognition
 • Object-based screening and curves with dot control
 • Page box definition and positioning